หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ฉบับโอ๊ต ปราโมทย์” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ฉบับโอ๊ต ปราโมทย์” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-23 09:41:59

โครงการสัมมนาหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ฉบับโอ๊ต ปราโมทย์” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ฉบับโอ๊ต ปราโมทย์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว  โดยมีอาจารย์สุจิตรา  ริมดุสิต เป็นอาจารย์ผู้สอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีคุณโอ๊ต ปราโมทย์  ปาทาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ประสบการณ์ ชี้แนะแนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 160 คน ในการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการหารายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นอาชีพเสริมระหว่างการทำงานได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf