หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 12:56:41

อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      วันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์  กิตติรักษกุล รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf