หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อดิจิทัล สำหรับคนยุคดิจิทัลในโลกดิจิทัล" แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อดิจิทัล สำหรับคนยุคดิจิทัลในโลกดิจิทัล" แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-10-17 11:02:24


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อดิจิทัล สำหรับคนยุคดิจิทัลในโลกดิจิทัล" แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       วันที่ 12 ตุลาคม 2562 แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา ภายใต้แคมเปญ"การสร้างสื่อดิจิทัล สำหรับคนยุคดิจิทัลในโลกดิจิทัล" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3511 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการอบรมครั้งนี่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากความสามารถ ผศ.ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการทำสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf