หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-10-17 11:01:16


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

     15 ตุลาคม 2562 อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับเงินร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการออกร้านอาหารภายในงานอีก จำนวน 10,000 บาท ด้วย

      สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม....pdf