หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-01 14:57:11


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมพิจารณาและเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน หมวดรายจ่ายงบบุคลากรภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf