หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-21 11:14:33


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 

       วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของคณะฯ และจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัว รวมถึงวาระเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf