หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:11:42


โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    15 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf