หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-28 09:40:12


กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7” โดยมีอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สนามฟุตบอลหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาฯทุกชั้นปี โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ มีความรักและสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม....pdf