หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเพิ่มมาตรการระวังภัย COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเพิ่มมาตรการระวังภัย COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-23 15:45:49

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเพิ่มมาตรการระวังภัย COVID-19

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ความอนุเคราะห์จากฝ่ายงานอาคารและสถานที่จดส่งเจ้าที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สำนักงาน ห้องพักคณาจารย์ และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินเท้าตามอาคารและทุกพื้นที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ในช่วงที่มีการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม ....pdf