หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-23 15:50:24


นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 

     วันที่ 14 -15 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เนคเทค-สวทช ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน EPUB3

อ่านเพิ่มเติม....pdf