หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:09:13


โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     13 - 14 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Brush up English ให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาในระดับอุดมศึกษา โดยมี คุณธนะชาติ ถนอมกุลบุตร คุณวีรภัทร ผลสมบูรณ์ และคุณอรปวีณ์ กุลพรเพ็ญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf