หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จัดเสวนา"การใช้ชีวิตในรั้วสวนสุนันทา เรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อก้าวสู่สายงานด้านดิจิทัล"
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จัดเสวนา"การใช้ชีวิตในรั้วสวนสุนันทา เรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อก้าวสู่สายงานด้านดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:06:36


แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ จัดเสวนา"การใช้ชีวิตในรั้วสวนสุนันทา เรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อก้าวสู่สายงานด้านดิจิทัล"

    แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาในโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นความรู้ MIS ในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วสวนสุนันทา เรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อก้าวสู่สายงานด้านดิจิทัล" ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยได้เชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่รุ่นน้อง ปี1 และ ปี2 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่ตรงตามคุณลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร สู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf