หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:08:06


โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     15 สิงหาคม 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 โดยจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมายของนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปีนี้มีน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 20 โรงเรียน ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย รางวัลชนะเลิศตกเป็นของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้าเงินรางวัล 5,000 บาทไปครอง ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 1,000 บาท เป็นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม....pdf