หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:10:31


โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยมีคุณวีรภัทร ผลสมบูรณ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf