หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:35:32


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมงานปรับปรุงศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อตาม และรับรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การปรับปรุงฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคาร 36 โดยมีอาจารย์ ดร.ปารณ๊ย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ตัวแทนบริษัทฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์