หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ภาษาและการสื่อสาร นำมาสู่การเปิดโลกกว้างใบใหม่ การพบปะผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับชีวิต”
“ภาษาและการสื่อสาร นำมาสู่การเปิดโลกกว้างใบใหม่ การพบปะผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:14:40


“ภาษาและการสื่อสาร นำมาสู่การเปิดโลกกว้างใบใหม่ การพบปะผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับชีวิต”

ชาลิสา จันทรเสน (พี่เตย)

ศิษย์เก่า : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2546

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจุบัน : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจสายการบินแห่งชาติ