หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-23 14:40:16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf