หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-20 10:00:20


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา”

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา” สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเรียนรู้เทคนิคและแนวทางการทำข้อสอบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการติวข้อสอบ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet  

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563    เวลา 9.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.

และวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://forms.gle/VsXjsxQ2rajRdqHK9

และจะจัดส่ง link สำหรับการเข้าร่วมอบรมไปยัง email ที่ท่านแจ้งไว้

อ่านเพิ่มเติม....pdf