หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:11:19


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ความสามารถทางภาษาต่างประเทศคือใบเบิกทางในอาชีพที่สำคัญ ผมได้เรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพตลอดระยะเวลา 4 ปี ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ นี้ ”

สรรชัย เจียมจิรารัตน์ (พี่ใหญ่)

ศิษย์เก่า : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2542

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปัจจุบัน: General Manager, Siam Royal Bay Hotel Koh Chang
รางวัลและผลงานดีเด่นในวิชาชีพ

- Asia Pacific Top Sales Achievement 2005 Goal Argentina  Award, Starwood Hotels and Resorts 

- The Arch of Europe Award 2013, Business Initiatives / Gold Medal