หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:07:41


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ภาษาอังกฤษธุรกิจมอบทั้งศาสตร์และศิลป์ สอนให้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กรชั้นนำระดับโลก”

ศรัญญา พนาลี (พี่อิ๋ว)

ปีที่เข้าศึกษา 2553
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557

ปัจจุบัน: Transport supervisor, DHL GLOBAL FORWARDING THAILAND LTD.