หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:13:35


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“วิชาที่ไม่ใช่แค่หลักสูตร "Business English" แต่เป็นทุกศาสตร์วิชาชีวิต ที่ทำให้เรานำไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่สิ้นสุด”

สุพรรณนภา สงวนวงศ์ (พี่เอม)

ศิษย์เก่า : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2544

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจุบัน : Consumer Product Execution Manager, AIS
ตำแหน่งงานที่ผ่านมา : กองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ