หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:16:34


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2564