หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-25 15:08:31


โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     เมื่อ วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย ผลงานวิจัย อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ ชั้น ๒

     สำหรับโครงการนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในการผลิตผลงานทางวิชาการและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษาเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัย บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผ่านการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ และเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทาลัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf