หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ online
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ online

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-20 15:50:07


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ online

         วันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ online และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานแจ้งอาจารย์ทุกท่านดำเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf