หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-20 10:10:06


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : HS.SSRU
Twitter : HS SSRU
Facebook : www.facebook.com/FHS.SSRU/
#HsSsru
#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา