หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-19 13:11:02

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

      วันที่ 17 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจำนวน 9 ท่าน และอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกจำนวน 7 ท่าน ในโอกาสเดียวกันคณบดีได้กล่าวอวยพรและชื่นชมคณาจารย์ที่ได้มีส่วนในการในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย จนนำมาสู่กับได้รับเกียรติและความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

          อาจารย์ ดร. อาริยา ภู่ระหงษ์

          อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

          อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ

          อาจารย์ ดร.สริตา พันธ์เทียน

          อาจารย ดร.อังค์วรา เหลืองนภา

          อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์

          อาจารย์ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย

          อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์

          อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์

อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์

          ผศ.เปรมวดี ณ นครพนม

          ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี

          ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์

          ผศ.อลิสา ฤทธิชัยฤกษ์

          ผศ.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด

          ผศ.ดนยา ด่านสวัสดิ์

          ผศ.สัคพัศ แสงฉาย

อ่านเพิ่มเติม....pdf