หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาหัวข้อ “ท่องเที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาหัวข้อ “ท่องเที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-23 09:48:57

โครงการสัมมนาหัวข้อ “ท่องเที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วัน 16 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “ท่องเที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด” ซึ่งมีอาจารย์กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และคุณฟิล์ม รัฐภูมิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf