หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกสู่สังคมไทย "
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกสู่สังคมไทย "

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-19 12:50:16


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกสู่สังคมไทย "

 

จัดการเรียนการสอนในด้าน

 • ภูมิศาสตร์เมือง
 • เทคนิคและวิธีทางภูมิศาสตร์
 • การสำรวจเพื่อการทำแผนที่
 • การแปลความหมายจากแผนที่ และรูปถ่ายทางอากาศ
 • การสร้างเว็บไซต์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
 • ฯลฯ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบแผนที่
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • นักพัฒนาโปรแกรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์
 • ครูทางภูมิศาสตร์
 • ฯลฯ

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา ( Quota )

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hs.ssru.ac.th/news/view/news-15-1-64-4  

รับสมัครนักศึกษา www.admission.ssru.ac.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th 
www.hs.ssru.ac.th
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home