หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-19 12:51:39


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สิ่งที่ได้จากภูมิศาสตร์สวนสุนัน มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน คือการสอนให้อดทนและใช้ชีวิต”

นางสาวเตือนใจ ตันทอง GEO-08

คติประจำใจ: ความสำเร็จคือผลผลิตจากความอดทน

ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และถ่ายภาพที่ 1 สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกสู่สังคมไทย”

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา ( Quota )

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hs.ssru.ac.th/news/view/news-15-1-64-4  

รับสมัครนักศึกษา www.admission.ssru.ac.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th 
www.hs.ssru.ac.th
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home