หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:33:15


แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“เราเป็นคนไทย รักในภาษาไทย รักมรดกวัฒนธรรมของไทย แต่จะมีสักกี่คนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ใช้ได้อย่างมั่นใจ แต่เราได้มาเรียน ณ ที่แห่งนี้ เราประทับใจภูมิใจที่มีเพื่อนๆ คอยช่วยเหลือกัน อาจารย์เก่งๆ หลายท่านถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างดี ซึ่งเราคิดว่า เราประสบความสำเร็จในชีวิตครึ่งหนึ่ง และนั่นหมายความว่า เราได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เรียนมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของเราได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้จริง เราในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างภาคภูมิ”

พี่จุ๋ม จุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์ ศิษย์เก่ารหัส 49

ปัจจุบัน: ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหอวัง กรุงเทพ