หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-19 12:53:02


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“เรียนภูมิศาสตร์สวนสุนัน ได้มิตรภาพ การเดินทาง และการเรียนรู้ใหม่ๆ อาจารย์ที่คอยใส่ใจเราเป็นอย่างดี”

นางสาวนวพร มากศรี GEO-08

ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (พนักงานราชการ) กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

สำนักงานเขตพัฒนาที่ดิน เขต 12 จังหวัดสงขลา  กรมพัฒนาที่ดิน

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกสู่สังคมไทย”

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา ( Quota )

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hs.ssru.ac.th/news/view/news-15-1-64-4  

รับสมัครนักศึกษา www.admission.ssru.ac.th
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th 
www.hs.ssru.ac.th
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home