หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-24 11:04:09


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อยยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด ของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่คณะและมหาวิทยาลัยตั้งไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม....pdf