หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28 ตุลาคม 2563 09:38:47

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563

          19 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน) และแผนการจัดการความรู้แบบ Active Learning โดยมี ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf