หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-24 11:08:47


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

          18 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม “การบริหารงานของแต่ละฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563” เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและทบทวนกรอบภาระงานของแต่ละบุคคล ให้มีความสอดคล้องสนับสนุนต่อการดำเนินในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม....pdf