หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-24 10:57:53


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพด้านงานข่าว 

       วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาต่อไป ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๔ โดยจัดการบรรยายในหัวข้อ “ก้าวสู่การเป็นนักเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ” และได้รับเกียรติจาก คุณสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf