หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย G suit for Education
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย G suit for Education

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-20 15:51:20


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย G suit for Education 

     18 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาคสังคมศาสตร์ ร่วมจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วย G suit for Education ให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ในช่วงมีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

     โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf