หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 56-60 ที่ประสงค์จะยื่นจบการศึกษา แต่ยังขาดเกณฑ์ ICT
ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 56-60 ที่ประสงค์จะยื่นจบการศึกษา แต่ยังขาดเกณฑ์ ICT

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-21 10:46:03

ประกาศแจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 56-60 ที่ประสงค์จะยื่นจบการศึกษา แต่ยังขาดเกณฑ์ ICT ให้ดำเนินการติดต่อ Admin ทาง in box Fan Page Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 -  16.00 น. https://www.facebook.com/ITCenterSSRU/

อ่านเพิ่มเติม....pdf