หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-21 10:49:19


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับประกันคุณภาพด้านวิชาการอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลิตบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสูงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

“ศาสตร์แห่งอนาคตเพื่อคนยุคใหม่”

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 4 (Admission 2)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2563
สมัครผ่าน admission.ssru.ac.th ssru.ac.th