หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-10-02 14:35:42


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

    22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านคลองบางแค หมู่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และนำผลผลิตที่ได้ส่งขายตลาด ร่วมถึงทำการแปรรูปผลผลิตทำเป็นเห็ดสวรรค์ และแหนมเห็ด ไว้กินในชุมชนและส่งขายภายนอกอีกด้วย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

     สำหรับโครงการบริการวิชาการดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม....