หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ “การให้บริการสาธารณะของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์”
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ “การให้บริการสาธารณะของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-11 16:39:58


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ การให้บริการสาธารณะของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

     2 ธันวาคม 2562 แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการบรรยาย การให้บริการสาธารณะของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์” ให้แก่นักศึกษา โดย Prof. Dr. Reto Steiner คณบดีคณะการจัดการและกฎหมาย จาก The ZHAW Zurich University of Applied Sciences และอาจารย์ ดร. โชคชัย สุทธาเวศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจที่ร่วมงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริการสาธารณะของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยบรรยายในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf