หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-02 16:53:59

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วันที่ 27 มกราคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก นาวาตรีหญิง จิรวัฒน์ ฉัตร์สงวนชัย นายทหารประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทหารเรือ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของวิทยากรด้านการพัฒนาทักษะการพูดและหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และองค์ประกอบในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf