หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนัก GE. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนัก GE. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-02 16:59:44