หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:16:11

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา และนายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดอบรมในเรื่องการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น G-Suite เบื้องต้น, Google Drive,Google Meet, Calendar, Classroom,Google Docs, Sheets, Slides,Google Jamboard, Google Form และการใช้ OBS #1,Padlet,Quizziz โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ และอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นวิทยากรในการอบรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf