หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-13 10:17:14

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”

     วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา และนายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดอบรมในเรื่องการเรียนรู้การใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก (Info Graphic) สำหรับงานสื่อสำหรับองค์กร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf