หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์" ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์" ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-01 15:04:58


โครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์" ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      20 ตุลาคม 2562 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์" ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 600 คน ในด้านกระบวนการในการเก็บข้อมูลในการทำการวิจัย โดยยึดหลักทางจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้ข้อมูล นำไปสู่การทำผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf