หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ศึกษาดูงานด้านงานอำนวยการ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.จร.)
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ศึกษาดูงานด้านงานอำนวยการ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.จร.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 09:31:38

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ศึกษาดูงานด้านงานอำนวยการ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.จร.)

          19 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการจัดการจราจรเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.02) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านบทบาทหน้าที่ของงานอำนวยการจราจรในกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม....pdf