หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-27 10:48:45

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564

 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 บุคลาการด้านงานเทคโนโลยีสานสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อนโยบายและแนวทางการดำเนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการจัดประชุม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf