หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet Google Classroom โดยอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet Google Classroom โดยอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-21 11:08:43


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet Google Classroom โดยอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nVngwHzftEg

https://www.youtube.com/watch?v=fXspbhCqMGQ

www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : HS.SSRU
Twitter : HS SSRU
Facebook : 
www.facebook.com/FHS.SSRU/