หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-26 14:12:28


ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2563  เวลา 9.00 น.

โดยเข้าการประชุมงานระบบผ่าน Facebook live ได้ทาง https://www.facebook.com/groups/ssrupersonnel/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02 160 1259