หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-02 09:25:32

บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรยากาศการเรียนการสอน หัวข้อ "นโยบายสาธารณะ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 14 วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00-17:00 น. โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม....pdf